Projekt został zakończony.

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Podsumowanie dostępne na stronie EIT Climate-KIC.